Install Theme

Place for your emptiness, soul and hate

\

(Source: knigh-t, via f-l-e-c-h-a-s)

(via h-emoglobin)

(via h-emoglobin)

(Source: excomungada, via h-emoglobin)

(Source: h--u--n--t--e--r, via h-emoglobin)

Ja dzīve ir tikai viena, tad kāpēc mums ir jāveic miljoniem kļūdu, lai tas ceļš kļūtu balts un rozēm klāts, ko par laimi mēs sauksim…

Dzīve ir tik ilga, cik cilvēks to pats vēlas.